Meest gestelde vragen: TOP 5

Wat is maximale huurprijs?
Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het Huurteam berekent tijdens een woningopname wat de maximale huurprijs van de woning of kamer is. Wil je dat het huurteam berekent wat jouw maximale huurprijs is? Vul ons afspraakformulier in en we nemen contact met je op voor het plannen van een afspraak
Kan de verhuurder mij uit de woning zetten?

Nee dit kan niet zomaar. Een verhuurder dient altijd eerst de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Op het moment dat jij als huurder niet akkoord gaat met de schriftelijke opzegging dan dient de verhuurder naar de kantonrechter te gaan om de huurovereenkomst te laten ontbinden. De verhuurder moet een gegronde reden hebben voor het opzeggen van de huurovereenkomst.

De verhuurder mag de huur opzeggen bij wanprestatie, dringend eigen gebruik, een nieuwe huurovereenkomst of een geldend bestemmingsplan. Let op: bij tijdelijke huur en hospitakamers gelden andere regels.

Heb je een tijdelijk contract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar (zelfstandig woning) of maximaal 5 jaar (onzelfstandige woning)? En is dit op of na 1 juli 2016 afgesloten? Dan eindigt de huur automatisch bij afloop van het contract. De verhuurder moet dit contract wel minimaal 1 en maximaal 3 maanden voor het eind van de huur schriftelijk aan de huurder opzeggen. Als huurder kan je het contract altijd tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Zegt de verhuurder verkeerd op of te laat dan wordt je huurcontract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Is je huurcontract afgesloten voor 1 juli 2016? Dan is er geen sprake van een tijdelijk contract. Je huurcontract eindigt niet automatisch bij het aflopen van de bepaalde tijd.

Wat kan ik doen als ik ten onrechte bemiddelingskosten heb betaald?

Als je ten onrechte bemiddelingskosten hebt betaald dan kan je deze terugvorderen van de bemiddelaar of verhuurder. Gebruik hiervoor deze voorbeeldbrief. Weigert de bemiddelaar of makelaar de bemiddelingskosten terug te betalen, dan dien je een gerechtelijke procedure te starten. Bij zelfstandige woonruimte heb je in de meeste gevallen 5 jaar de tijd om de bemiddelingskosten terug te vorderen, daarna verjaart de vordering. In sommige gevallen heb je maar 3 jaar de tijd. Dat hangt af van de specifieke situatie. Sinds 1 juli 2016 is het verboden om bij het verhuren van kamers bemiddelingskosten te vragen van huurders. Verhuurders van niet-zelfstandige woonruimtes (kamerverhuur) betalen voortaan de bemiddelingskosten als een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor de verhuurder werkt.

Hoe weet ik of mijn huurverhoging terecht is?

De verhuurder heeft het recht om 1x per jaar de huurprijs te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld. Meer informatie over dit percentage vindt je via de website van de rijksoverheid. In de meeste gevallen klopt het voorstel tot huurverhoging van de verhuurder niet. Huurteam Leiden kan namens jou bezwaar maken tegen de huurverhoging. Heb je een huurverhogingsvoorstel van de verhuurder ontvangen? Laat deze door ons checken!

Mijn verhuurder heeft geen vergunning, wat nu?

Als huurder mag je erop vertrouwen dat een verhuurder over de benodigde vergunning beschikt als hij jou een woning aanbiedt.
Het komt voor dat de gemeente een controle uitvoert op jouw adres en dat blijkt dat de verhuurder niet de benodigde vergunning heeft.
De gemeente schrijft vervolgens de verhuurder aan en eist dat de illegale situatie wordt verholpen. De verhuurder krijgt daar een bepaalde tijd voor. Als de illegale situatie niet ongedaan wordt gemaakt voor de bepaalde datum dan moet de verhuurder een boete betalen aan de gemeente.
Uit de praktijk blijkt dat als er een controle heeft plaatsgevonden de verhuurder contact op gaat nemen met de huurders om hen te bewegen de woning te verlaten. Dit geeft een stressvolle situatie voor veel huurders.

Het is echter niet zo dat als de gemeente aangeeft dat de illegale situatie ongedaan gemaakt moet worden dat huurders hiervoor verantwoordelijk zijn en daarom moeten verhuizen. De verhuurder is verantwoordelijk voor deze situatie.
Als er sprake is van een illegale huursituatie neem dan contact op met het huurteam. Wij adviseren je over je rechtspositie en welke mogelijkheden er zijn. Je hebt als huurder recht op huurbescherming en je hoeft niet zomaar akkoord te gaan met het feit dat de verhuurder aangeeft dat je je woning moet verlaten.

Staat jouw vraag er niet bij?

Heb jij een vraag die hier niet bij staat,
mail of bel ons dan.

Huurprijs

Hoe kan ik mijn huurprijs verlagen?

Dit kan op verschillende manieren:

 1. Als je last hebt van onderhoudsgebreken kan je een procedure op laten starten door het huurteam om de huurprijs te verlagen vanwege de gebreken. De Huurcommissie doet een uitspraak en verlaagd de huurprijs als de gebreken ernstig zijn.
 2. Als je kale huurprijs hoger ligt dan de maximale huurprijs die voor je kamer of woning geld. Indien dit het geval is zal het huurteam een procedure op te starten bij de Huurcommissie. Er zijn verschillende procedures mogelijk bij de Huurcommissie welke afhankelijk zijn van het contract van de huurder. 
 • Heb je een tijdelijk contract van na 1 juli 2016 dan kunnen we tot max 2,5 jaar na het ingaan van het Huurcontract de huurprijs laten toetsen. Dit geldt zowel voor kamers als voor zelfstandige woonruimten. Toetsen houdt in dat je alle teveel betaalde huur terug krijgt vanaf de startdatum van je contract.
 • Heb je een huurcontract van voor 1 juli 2016 dan kunnen we alleen in de eerste 6 maanden na het ingaan van het contract de huurprijs laten toetsen. Zijn er inmiddels 6 maanden verstreken dan kunnen we de huurprijs niet meer toetsen maar start het huurteam een procedure op om de huurprijs te verlagen. Bij deze procedure krijg je niet met terugwerkende kracht de teveel betaalde huur terug maar vanaf het moment dat het huurteam de procedure heeft ingediend bij de huurcommissie. Kijk voor meer informatie bij het antwoord over maximale huurprijs
Wat is een all-in huurprijs?

Kale huur is de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. All-in huur is de kale huurprijs plus de servicekosten en de kosten voor gas, water en elektriciteit. All-in huur heeft voor u als huurder de volgende nadelen:

 • Je weet niet of je teveel betaalt voor je kamer.
 • Je kan niet berekenen of de jaarlijkse huurverhoging wel correct is. De huurverhoging wordt namelijk berekend over de kale huurprijs en niet over de all-in huurprijs.
 • Je weet niet wat voor bedrag je aan servicekosten betaalt.

  Kale huur is de huurprijs die u betaalt voor het gebruik van de woonruimte. All-in huur is de kale huurprijs plus de servicekosten en de kosten voor gas, water en elektriciteit. All-in huur heeft voor u als huurder de volgende nadelen:

  • Je weet niet of je teveel betaalt voor je kamer.
  • Je kan niet berekenen of de jaarlijkse huurverhoging wel correct is. De huurverhoging wordt namelijk berekend over de kale huurprijs en niet over de all-in huurprijs.
  • Je weet niet wat voor bedrag je aan servicekosten betaalt.
Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
 • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
 • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
 • Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
 • U heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
 • Er is sprake van all-in huur. De kale huurprijs is dan niet bekend en de verhuurder mag geen huurverhoging voorstellen.
Hoe weet ik of mijn huurverhoging correct is?

De verhuurder heeft het recht om 1x per jaar de huurprijs te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld. Meer informatie over dit percentage vindt je via de website van de rijksoverheid. In de meeste gevallen klopt het voorstel tot huurverhoging van de verhuurder niet. Huurteam Leiden kan namens jou bezwaar maken tegen de huurverhoging. Heb je een huurverhogingsvoorstel van de verhuurder ontvangen? Laat deze door ons checken!

Woning onderhoud

Voor welke gebreken kan ik een procedure opstarten?

Er zijn een groot aantal gebreken waarvoor een procedure bij de Huurcommissie kan worden opgestart. Het huurteam zal tijdens een woningopname beoordelen of er sprake is van ernstige gebreken. Om een aantal voorbeelden te geven van onderhoudsgebreken: Schimmelvorming, vochtplekken, lekkage, houtrot, scheefstand van de woning en eventuele gevolgschade van gebreken.

Hoe zorg ik ervoor dat de verhuurder de gebreken oplost?

Huurteam Leiden en de Huurcommissie kunnen de verhuurder niet dwingen om de onderhoudsgebreken aan te pakken. Indien er sprake is van onderhoudsgebreken dan zal de Huurcommissie een uitspraak doen dat de huurprijs verlaagd wordt met een bepaald percentage totdat alle gebreken verholpen zijn. Deze verlaging moet de verhuurder motiveren om het onderhoud aan te pakken. Als hij dat namelijk niet doet blijft de huurder een laag bedrag aan huur betalen. Heb je last van onderhoudsgebreken? Schakel het huurteam in zodat we een procedure voor je kunnen opstarten bij de Huurcommissie.

Wie is er verantwoordelijk voor welk soort onderhoud, de huurder of de verhuurder?

De huurder is verantwoordelijk voor alle kleine dagelijkse reparaties, zoals onderhoud aan de deurbel, hang- en sluitwerk, ontstoppen van afvoeren en het ontluchten van de Cv-installatie. De verhuurder is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan de woning en de bijbehorende voorzieningen, zoals reparatie aan het dak, verfwerk van de buitenzijde (bijvoorbeeld kozijnen) en de riolering.

Kleine reparaties moet de huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. En ze mogen weinig kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder.

Inbouwapparatuur van keukens wordt dan met de woning verhuurd door de verhuurder. Reparatie van een kapotte inbouwkoelkast is dan voor rekening van de verhuurder.

De huurder moet de verhuurder toegang tot de huurwoning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren. De verhuurder moet hiervoor wel een afspraak maken.

De huurder zorgt voor reparaties van schade die de huurder zelf heeft veroorzaakt. Als de verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten hiervan aan u doorberekenen als servicekosten.

Ik heb last van gebreken (lekkage, schimmel etc.) wat kan ik doen?

Je kunt het beste een afspraak maken voor een woningopname. Het huurteam komt dan langs om de gebreken te beoordelen. Oordeelt het huurteam dat de gebreken ernstig zijn dan kan je het huurteam machtigen een procedure voor je op te starten.

Service kosten

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten is een voorschot dat de huurder betaald voor kosten die vallen buiten de kale huurprijs. 

Voorbeelden servicekosten

Energie & Water
Kosten voor het verbruik van water, gas en elektriciteit (of overige energie) zonder dat je beschikt over een eigen individuele meter.

Doorberekenen aan de huurder: de totale kosten die gemaakt zijn, verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of een verdeelsleutel die de Huurcommissie redelijk vind.

Huismeester
Kosten bijvoorbeeld salaris, huisvesting en materialen.

Doorberekenen aan de huurder: de kosten van de werkzaamheden die de huismeester voor de huurders uitvoert verdeeld via een verdeelsleutel. Werkzaamheden: onderhoud, schoonmaak en kleine reparaties die eigenlijk voor rekening van huurder komen.

De tijd die een huismeester besteed aan werkzaamheden die normaal gesproken niet voor de rekening van de huurder zijn kunnen niet worden doorberekend.

Adminsitratiekosten
Van de overeengekomen leveringen en diensten.

Doorberekenen aan de huurder: maximaal 5% van de totale servicekosten.

Meubilering & Stoffering
Bedrag voor het gebruiken van de meubels en de stoffering van de woning.   

Doorberekenen aan de huurder: 20% van de verkoopwaarde kan in rekening worden gebracht als vergoeding per jaar.

Overige kosten
Gemeenschappelijke ruimtes, liften, gangen en bergingen. Verwarming, water en verlichting. Kosten voor herstelwerkzaamheden die voor rekening zijn van huurder.

Doorberekenen aan de huurder: de daadwerkelijk gemaakte kosten verdeeld via een verdeelsleutel.

Hoe weet ik of de servicekosten die ik betaald heb juist zijn?

De verhuurder moet de werkelijke servicekosten in rekening brengen en mag hier geen winst op maken. Voor zaken als inbouwapparatuur of dubbel glas mogen geen servicekosten gevraagd worden, want die zaken zitten al in de kale huur. Aan het eind van elk jaar dient de verhuurder de werkelijke kosten te berekenen en de bewoners een afrekening te sturen. De verhuurder heeft hier tot 1 juli van het daaropvolgende jaar de tijd voor. Wie te veel heeft betaald hoort dat terug te krijgen. Wil je je servicekosten laten toetsen? Vul het afspraakformulier in en het huurteam kijkt of we de servicekosten voor je kunnen toetsen.

Ik ben verhuisd kan ik mijn servicekosten laten toetsen?

Ja dit is mogelijk. Je kan tot 2,5 jaar na het aflopen van een kalenderjaar je servicekosten laten toetsen bij de Huurcommissie.

Ik heb een all-in huurprijs. Hoe weet ik wat de hoogte is van mijn servicekosten?

All-in contracten zijn wettelijk niet toegestaan. De verhuurder is verplicht om een splitsing te maken van de kale huurprijs en de servicekosten. Helaas komt het nog steeds vaak voor. Om zeker te weten of de hoogte van de servicekosten niet te hoog zijn moet de all-in huurprijs uitgesplitst worden. Op het moment dat je een all-in huurprijs betaald kan je het beste een afspraak maken met Huurteam Leiden voor een woningopname. We komen je maximale huurprijs bereken en kunnen vervolgens een procedure opstarten om je huurprijs te laten splitsen en te verlagen.

De verhuurder wil de servicekosten verhogen, mag dat?

Een verhoging van de servicekosten is mogelijk op het moment dat je met de verhuurder afspreekt dat de service wordt uitgebreid. Daarnaast mag een verhoging alleen als uit het jaarlijkse overzicht blijkt dat de verhuurder zelf meer heeft moeten betalen voor de aan jou verleende service. Dit moet in overleg gebeuren. Als het voorschot dat je betaald aan servicekosten te laag is voor de daadwerkelijk gemaakte kosten dan moet de verhuurder dit kunnen aantonen door middel van facturen.

Ik ben het niet eens met mijn afrekening servicekosten, wat nu?

Twijfel je of de afrekening van de servicekosten klopt? Vraag de verhuurder om de rekening toe te sturen waarop de afrekening is gebaseerd. Weigert de verhuurder bewijzen aan te leveren waarop de afrekening is gebaseerd? Laat je servicekosten dan voor de zekerheid toetsen door de Huurcommissie. Huurteam Leiden kan deze procedures voor je voeren bij de Huurcommissie. Zelf heb je hier geen omkijken naar.

Huurcontract

Wat is een tijdelijke huurcontract?

Sinds 1 juli 2016 is er een wetswijziging ingegaan die tijdelijke huurcontracten mogelijk maakt. Wat houdt dit in? Indien er een duidelijke termijn aangegeven staat in je contract dan is er een grote kans dat je contract daadwerkelijk eindigt op de vastgestelde datum. De verhuurder moet wel altijd nog opzeggen. De verhuurder moet maximaal 3 en minimaal 1 maand voor het eindigen van het contract opzeggen. Doet hij dit niet dan wordt het contract omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De verhuurder hoeft vanaf 1 juli 2016 geen gegronde reden meer te geven voor het opzeggen. Twijfel je of je contract tijdelijk is? Stuur je contract op dan checken wij deze voor je!

Staat er in het huurcontract geen tijdelijke termijn genoemd dan gaat het in dat geval om een contract voor onbepaalde tijd. 

Heb je vragen over de tijdelijkheid van je contract neem dan contactop met het huurteam.

Wat zijn bemiddelingskosten?

Bemiddelingskosten is de vergoeding voor de bemiddelaar of makelaar voor de gedane werkzaamheden. Een bemiddelaar mag zowel voor de huurder als de verhuurder bemiddelen. Het bemiddelingsbureau kan alleen de kosten in rekening brengen bij de verhuurder.

Wanneer moet ik wel bemiddelingskosten betalen?

Werkt de bemiddelaar alleen voor de huurder en niet voor de verhuurder dan mag de bemiddelaar wel kosten in rekening brengen bij de verhuurder. Dit geldt alleen als die huurwoning geen deel uitmaakt van het eigen woningaanbod van de bemiddelaar.

Hoe kan ik mijn huurcontract beëindigen?

Je moet je huurcontract altijd opzeggen bij de verhuurder. Hiervoor moet je een termijn in acht nemen. Wettelijk gezien is het zo dat de opzegtermijn gelijk staat aan de betalingstermijn. Betaal je per maand dan heb je één maand als opzegtermijn. Twijfel je over de opzegtermijn of vraagt de verhuurder een langere opzegtermijn? Neem dan contact op met het huurteam. Het huurcontract moet altijd schriftelijk worden opgezegd. Dit kan per e-mail of per brief.

Wat is onderhuur?

Van onderhuur is sprake op het moment dat een huurder van een zelfstandige woonruimte of kamer de woning deels of in het geheel doorverhuurt aan een ander, de onderhuurder.De onderhuurder gaat een contract aan met de huurder van de kamer. De onderhuurder betaald aan de huurder de huur. Er bestaan dus twee huurovereenkomsten: één tussen de hoofdverhuurder en de hoofdhuurder en één tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder.

Wat kan ik doen als ik ten onrechte bemiddelingskosten heb betaald?

Als je ten onrechte bemiddelingskosten hebt betaald dan kan je deze terugvorderen van de bemiddelaar of verhuurder. Neem voor aanvullende informatie contact op met het huurteam. 

Weigert de bemiddelaar of makelaar de bemiddelingskosten terug te betalen, dan dien je een gerechtelijke procedure te starten.

Bij zelfstandige woonruimte heb je in de meeste gevallen 5 jaar de tijd om de bemiddelingskosten terug te vorderen, daarna verjaart de vordering. In sommige gevallen heb je maar 3 jaar de tijd. Dat hangt af van de specifieke situatie.

Sinds 1 juli 2016 is het verboden om bij het verhuren van kamers bemiddelingskosten te vragen van huurders. Verhuurders van niet-zelfstandige woonruimtes (kamerverhuur) betalen voortaan de bemiddelingskosten als een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor de verhuurder werkt.

Wat is het verschil tussen een zelfstandige en onzelfstandige woonruimte?

Een zelfstandige woning is een woning eigen keuken en toilet. Wanneer je de keuken of toilet deelt met de bewoners van andere kamers/woningen dan is er sprake van een onzelfstandige woonruimte. Let op de werkelijke situatie is lijdend. Staat er namelijk op je contract dat je een zelfstandige woonruimte huurt maar je deelt wel een keuken of een badkamer dan is er wettelijk gezien echt sprake van een onzelfstandige woonruimte. Twijfel je over je contract? Neem dan contact op met het huurteam.

Verhuurder

Mag mijn verhuurder zonder toestemming het huis binnen komen?

Een verhuurder mag niet zonder toestemming en bijzijn van de huurder de woning betreden. De woonruimte is een beschermde omgeving en de verhuurder maakt zich dan ook strafbaar aan een misdrijf. Namelijk huisvrede breuk en hiervan kan aangifte gedaan worden bij de politie. Indien de verhuurder je woning wil betreden in verband met een inspectie dient hij je hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en een afspraak met je te maken.

Veel verhuurders hebben het idee dat ze ten aanzien van het pand dat ze verhuren alles mogen. Dat is niet zo. Dat recht hebben ze 'verspeeld' door hun eigendom te verhuren. Veel verhuurders gedragen zich desondanks toch alsof ze zelf in het gehuurde wonen. Dat mag niet: de verhuurder dient respect te hebben voor de privacy van de huurder(s).

Kan mijn verhuurder mij uit de woning zetten?

Nee dit kan niet zomaar. Een verhuurder dient altijd eerst de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Op het moment dat jij als huurder niet akkoord gaat met de schriftelijke opzegging dan dient de verhuurder naar de kantonrechter te gaan om de huurovereenkomst te laten ontbinden. De verhuurder moet een gegronde reden hebben voor het opzeggen van de huurovereenkomst.

Gegronde redenen zijn:
De verhuurder mag de huur opzeggen bij wanprestatie, dringend eigen gebruik, een nieuwe huurovereenkomst of een geldend bestemmingsplan. Let op: bij tijdelijke huur en hospitakamers gelden andere regels.

Heb je een tijdelijk contract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar (zelfstandig woning) of maximaal 5 jaar (onzelfstandige woning)? En is dit op of na 1 juli 2016 afgesloten? Dan eindigt de huur automatisch bij afloop van het contract. De verhuurder moet dit contract wel minimaal 1 en maximaal 3 maanden voor het eind van de huur schriftelijk aan de huurder opzeggen. Als huurder kunt u het contract altijd tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Zegt de verhuurder verkeerd op of te laat dan wordt je huurcontract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Is je huurcontract afgesloten voor 1 juli 2016? Dan is er geen sprake van een tijdelijk contract. Je huurcontract eindigt niet automatisch bij het aflopen van de bepaalde tijd.

Huurteam Leiden
Heemraadssingel 319
3023 BG Rotterdam

 • 085  273 49 33

 • 06 41 14 67 15

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Partners:

Gemeente Leiden
Steenvlinder Huurteam

© 2022 Huurteam Leiden / Urbannerdam | Privacy verklaring (pdf)